Course Image ЖИДУ магистрлари учун: диссертация устида ишлаш
Ушбу курс магистрлик ишини тайёрлаш жараёни самарали ташкил этиш ва назорат қилиш мақсадида яратилган. Унда қуйидаги босқичлар буйича топшириқ ва кўрсатмалар берилган:
  • Мавзу бўйича адабиётлар йиғиш, ўрганиш ва таҳлил қилиш.
  • МИ режасини тузиш.
  • Мавзуга тегишли маълумотлар йиғиш.
  • Тадқиқот ишларини олиб бориш.
  • МИ текстини ёзиш ва расмийлаштириш.
  • МИ иши учун тақдимот тайёрлаш
  • МИ ҳимоя қилиш.