Ўқув курси халқаро-ҳуқуқий фанлар мутахассисларини тайёрлашга бўлган замонавий талаблар, қиёсий методика ва махсус фанларни ўқитиш методикаси, “Махсус фанларни ўқитиш методикаси” курсида машғулотларнинг ўзига хос хусусиятлари ва машғулотлар турлари, халқаро ҳуқуқий фанларни ўқитишнинг замонавий ёндашувлари, усуллари ва технологиялари, назарий махсус фанларни ўқитиш методикаси, юридик ва ноюридик олий ўқув юртларида халқаро ҳуқуқий фанлардан амалий курсларни ўқитиш методикаси, талабаларнинг илмий ишлари, махсус фанлар бўйича ўқув воситаларини ишлаб чиқиш ва баҳолашнинг қонуниятлари, талабалар ўзлаштиришининг даражасини мониторинг қилиш, каби масалаларни қамраб олган қамраб олади.