Ўқув курси илмий ва амалий характер касб этиб, халқаро ҳуқуқ тизимида шартномалар ҳуқуқи ўрни, халқаро шартноманинг юридик табиати, халқаро шартноманинг халқаро ҳуқуқнинг бошқа манбалари билан ўзаро нисбати, халқаро шартномани тузиш, халқаро шартномаларнинг шакли ва таркиби, халқаро шартномаларнинг амал қилиши ва қўлланилиши, халқаро шартномаларни шарҳлаш, халқаро шартноманинг амал қилиш тугатиш ва тўхтатиб туриш, уруш ҳолатининг халқаро шартномаларга таъсири, Ўзбекистон Республикаси - халқаро шартномавий ҳуқуқ ижодкорлик жараёнининг субъекти сифатида каби масалаларни қамраб олган.