XM fakulteti Siyosatshunoslik yo'nalishi 2-kurs talabalarining
2020-21 o'quv yilining 1-semestrida o'zlashtiriladigan fanlari

XM fakulteti Jahon siyosati yo'nalishi 2-kurs talabalarining
2020-21 o'quv yilining 1-semestrida o'zlashtiriladigan fanlari

XM fakulteti Jahon siyosati yo'nalishi 3-kurs talabalarining
2020-21 o'quv yilining 1-semestrida o'zlashtiriladigan fanlari

XM fakulteti Jahon siyosati yo'nalishi 4-kurs talabalarining
2020-21 o'quv yilining 1-semestrida o'zlashtiriladigan fanlari