XALQARO MUNOSABATLAR VA JAHON SIYOSATI mutaxassisligi magistrlarining
2020-21 o'quv yilining 1-semestrida o'zlashtiriladigan fanlari

Курс мақсади инновацион иқтисодиётнинг назарий ва амалий асосларини ўрганиш, шунингдек, ривожланишнинг турли инновацион моделлардаги ижтимоий-иқтисодий шароитларни аналитик баҳолаш маҳоратини шакллантиришдирКурснинг асосий вазифалари – магистрантларда  инновацион иқтисодиётнинг макродаражадаги (инновацион жараёнининг назарияси, инновацияларнинг умумий тавсифи) ва шунингдек микродаражадаги (инновацияларнинг асосий омиллари, инновацион стратегияни танлаш) билимларини шакллантиришдир. Курс давомида магистрантлар қўйидагиларни ўрганадилар:

 инновацион иқтисодиётнинг асосий хусусиятлари, унинг таркиби; инновацион ривожланишниг моделлари типологияси;    инновацион иқтисодиётни шакллантиришда турли иқтисодий ва институционал назарияларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишдаги роли; инновацион ривожланиш моделлари генезиси; барқарор ривожланиш максадига мувофиқ инновацион ривожланишнинг перспективалари ва вазифалари; давлат бошқаруви принциплари, инновацион иқтисодиётда давлат функциялари модификацияси, иқтисодий сиёсатнинг мақсади ва инструментлари, унинг шаклланиш механизмлари; глобализация ва инновацион ривожланиш жараёнлари турли аспектларининг ўзаро алоқаси ва таъсири.


Anthropology of International Relations is a one-semester graduate course which explores the philosophical, anthropological, and sociocultural aspects of the world system and world politics.