XALQARO MUNOSABATLAR VA JAHON SIYOSATI mutaxassisligi magistrlarining
2020-21 o'quv yilining 1-semestrida o'zlashtiriladigan fanlari